Kund, medlems- & interntidningar
Jag har bland annat skrivit för:

Volvo Magasin (Som anställd på Spoon Publishing)

Future by Semcon (Som anställd på Spoon Publishing)

Prima (Som anställd på Spoon Publishing)

Trossen (Som anställd på Spoon Publishing)

Trossen Junior (Som anställd på Spoon Publishing)

Sverige Runt (Som anställd på Spoon Publishing)