Artiklar
Klicka på bilderna fär att läsa pdf.

Göteborgsposten Två Dagar 2014-08-30 (Som anställd på Spoon Publishing)

Göteborgsposten Två Dagar 2014-11-22 (Som anställd på Spoon Publishing)

Göteborgsposten Två Dagar 2014-12-13 (Som anställd på Spoon Publishing)

Göteborgsposten Två Dagar 2014-10-04 (Som anställd på Spoon Publishing)

Göteborgsposten Två Dagar 2014-08-30 (Som anställd på Spoon Publishing)

Göteborgsposten Två Dagar 2014-12-13 (Som anställd på Spoon Publishing)

Göteborgsposten Två Dagar 2014-12-27 (Som anställd på Spoon Publishing)

Semcon Future nr 1 2015 (Som anställd på Spoon Publishing)

Sverige Runt

Sverige Runt

Sverige Runt

Kamera&Bild

Malalai Joya

Carl Ternstedt Göteborgsposten Två Dagar 2014-11-08

Even Bakke Göteborgsposten Två Dagar 2014-11-08