Så arbetar jag

Som skribent arbetar jag lika mycket med människor som med texter. Att vårda relationen med kunder och samarbetspartners är därför en av hörnstenarna i mitt hantverk. Det innebär att jag engagerar mig i hela arbetsprocessen i nära samverkan med såväl kunder som samarbetspartners, och aldrig lämnar ifrån mig ett uppdrag förrän kunden är helt nöjd.

Som skribent ser jag det som mitt främsta uppdrag att ta till mig andra människors kunskaper, för att sedan renodla och vidareförmedla dem på det sätt som maximerar kunskapens nytta och räckvidd.

Jag ser det även som mitt uppdrag att aldrig lägga någon prestige i mitt skrivande. Därför väljer jag exempelvis alltid att se kritik som något utvecklande; oavsett om det kommer från en kund eller en kollega. För alla texter kan bli bättre, eller skrivas i ett tonläge som en kund eller en kollega känner sig mer bekväm med.

Att vara skribent innebär att hela tiden få sina texter bedömda, och att människor kommer ha varierande åsikter om dem utifrån olika preferenser och målsättningar.

Men självklart finns det ett enkelt sätt att kraftigt reducera risken för att använda fel tonläge i en text, och det är att alltid lyssna på kunden och att utgå från dennas vision. Att vara lyhörd, känna av nyanser samt att ställa rätt frågor.

Många gånger vet uppdragsgivare inte exakt vad de vill ha när de beställer ett uppdrag. Däremot har de oftast en stark känsla för vad de vill förmedla och uppnå, och som skribent är det mitt uppdrag att lyssna noga och ställa de frågor som krävs för att uppdragets konturer ska bli tydliga; både för mig själv och för uppdragsgivaren. Detta är grunden för ett lyckat samarbete; det vill säga ett samarbete som når fram till en delad målbild.